Animal Source Czechia

Jsme hrdí, že můžeme být součástí projektů, které napomáhají k ochraně zvířat a životního prostředí, a k lepšímu poznání přírody už přes 30 let.

Animal Source Czechia je schváleným zařízením podle směrnice Balai pro obchodování s exotickými zvířaty včetně primátů.

Naše priority

    Ochrana ohrožených druhů

ASC vybudovala několik moderních karanténních zařízení, díky kterým je možné bezpečně přepravit zvířata do Evropy z jiných oblastí světa a tím například napomoct realizaci záchranných programů. Díky našim bohatým zkušenostem a vynikajícímu týmu ošetřovatelů a veterinářů můžeme zvířatům dopřát veškerou péči, ať se jedná o jakkoli choulostivé druhy a jsme schopni vždy zařídit nejoptimálnější realizaci projektu tak, aby byl přesun pro zvířata co nejméně stresujícím zážitkem.
Zvířata u nás mohou dočasně pobývat, aby byla po dovozu či před vývozem připravena na přesun do svého nového domova v některé ze zoologických zahrad. Některá zvířata umisťujeme i do naší vlastní zoologické zahrady Zoopark Zájezd, kde jsou vystavené široké veřejnosti.

Sami se věnujeme také chovu ohrožených druhů – například želv barmských, lvíčků zlatohlavých nebo leguánů modravých.

    Poznávání přírody

V roce 2009 jsme po letech příprav otevřeli jednu z prvních soukromých zoologických zahrad v Česku Zoopark Zájezd. Postavili jsme ji kvůli návštěvníkům, kteří se más ptali, zda se mohou na zvířata podívat. Několik let jsme do zoo ponechali dobrovolné vstupné, aby lidé mohli exotická i domácí zvířata obdivovat takřka bez omezení. Za loňský rok k nám přišly tisíce návštěvníků a nyní pracujeme na budování nového areálu na několika hektarech pozemků.
V areálu původní části zoo vznikne menší počet ubikací pro chovy ohrožených druhů, které budou přístupné odborné věřejnosti – stejně, jako jsou nyní přístupné například naše chovy plazů nebo některých primátů.

    Odbornost

Řadu let se díky velmi dobré znalosti, české, evropské i světové legislativy ochrany přírody a zvířat a obchodu s nimi, věnujeme právě připomínkování nově vzniklých předpisů.
Navíc také podporujeme výzkum a vědu jak přímo v našem areálu, tak i ve spolupráci s českými vysokými školami.


Pro více informací o naší zoologické zahradě se podívejte na její webové stránky Zooparku Zájezd.
Máte-li zájem o přepravu, nákup či prodej exotických zvířat, obraťte se na Animal Park. Více informací o zvířatech, které může zprostředkovat, naleznete zde.